Dự án tọa lạc tại Bãi Dài, Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Dự án tọa lạc tại Bãi Dài, Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Dự án tọa lạc tại Bãi Dài, Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang